TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

nekategorizováno

 Již čtvrtým rokem jsme úspěšně požádali o finanční podporu z programu MSK „Podpora sportu v moravskoslezském kraji, tento rok pod názvem SPORT MSK 2022 – TJ/SK“ financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na základě uzavřeného memoranda o spolupráci mezi Českou unií sportu, z.s., jako vyhlašovatelem programu a Moravskoslezským krajem. Tento program je zaměřen výhradně na podporu sportu v Tělovýchovných a Tělocvičných jednotách a Sportovních klubech, tj. spolky, příspěvkové organizace měst a obcí MSK zřízené výhradně nebo majoritně pro SPORT.

Finanční podpora v roce 2022 činila 94 700 Kč

Rok 2022 je z hlediska nárůstu nákladů na provoz TJ veliký, proto jsme rádi, že jsme finanční podporu obdrželi a využijeme ji na pořízení nezbytného sportovního náčiní a vybavení a na náklady na provoz sportovního areálu.

 

Vedení TJ chce tímto poděkovat za finanční podporu MSK a věří,

že s touto podporou může počítat i v následujících letech.

PROVEDENA DÍKY NAVÝŠENÉ  DOTACI STATUTÁRNÍHO MĚSTA TŘINCE V ROCE 2022

Ve sportovním areále máme od roku 2014 malé sportovně vybavené dětské hřiště pro děti od dvou let, které jsme postavili za přispění města Třince. I když se hřiště neustále celoročně udržuje (nátěry, doplňování štěpky, opravy prvků, doplnění písku, údržba zeleně atd.), je ze dřeva a čas se na něm podepsal. Již v minulém roce jsme chtěli provést opravu oplocení, které prohnilo a vrchní část desek se rozpadala. Protože by mohlo dojít ke zranění návštěvníků tohoto navštěvovaného koutku ve sportovním areále, rozhodli jsme o opravě (výměně) v tomto roce, a to díky větší přidělené dotaci od statutárního města Třince, které nám v tomto roce darovalo na celoroční provoz celé TJ 150 tis. Kč. (navýšení o padesát tisíc od roku 2021). Díky velké ochotě majitelů Neborské Pily Haratyk a díky ochotným členům TJ jsme opravy stihli před pořádáním tradiční oslavy PZKO „Dne Oszeldy“, která se konala v sobotu 28.5.2022 ve společném areále.

Číst dál: OPRAVA OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

Středa 11.5.2022 

Již tradičně jsme sbírali odhozené odpadky, které zanechali nezodpovědní občané v okolí sportovního areálu a v korytě potoka Neborůvka. V letošním roce se akce „Ukliďme Česko“ zúčastnilo na dvacet mládežnických členů a byli mezi nimi i děti ve věku čtyř let. Naše sportovní jednota se k této aktivitě připojuje již deset let a jsme rádi, že přispíváme svým dílem k úklidu obce. Děti se do úklidu vrhly s nadšením a byly na závěr odměněny sladkou odměnou. Organizátorem byl předseda TJ, a ten poděkoval všem dětem a rodičům za účast.

Aktuální domácí zápasy

29.5.2022 v 17:00 hod

Nebory - Nošovice


12.6.2022 v 17:00 hod

Nebory - Metylovice

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Jsme členy

Spřátelené weby