V Neborech 10.3.2017

Vážení členové naší TJ, vážení příznivci a nadšenci amatérského sportu v Neborech a okolí, děkujeme Vám za podporu naší činnosti, kterou od Vás dostáváme skoro každý den. Máme pro Vás smutnou zprávu. Stav naší hlavní budovy je doslova havarijní a naše čtyřletá snaha rekonstruovat tuto dřevěnou budovu postavenou v roce 1965 znova vyšla naprázdno.

I přes to, že již druhým rokem jsme měli přislíbenou finanční podporu vedení města na nutnou rekonstrukci hlavní budovy a žádali jsme o podporu, kde se jen dalo, neuspěli jsme.

Zveřejněné na stránkách MŠMT

Na základě vyhlášené výzvy ze dne 20. 10. 2016, formálních a věcných kritérií, hodnocení expertních hodnotitelů a doporučení poradní expertní výběrové komise, MŠMT rozhodlo o výběru níže uvedených akcí, které budou zařazeny do financování ze státního rozpočtu v rámci programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu - programové financování, pro rok 2017.   

 

Na rozvoj a modernizaci sportovišť poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) obcím a sportovním spolkům 438 milionů korun. K těmto finančním prostředkům se přidá dalších 16 milionů, které nebyly v loňském roce spotřebovány. Peníze obdrží příjemci o půl roku dříve než v předchozích letech, prodlouží se také lhůta na jejich vyčerpání. Přerozdělování dotací pro letošní rok doprovázely přísnější a transparentnější podmínky.

 

Více najdete na :  http://www.msmt.cz/sport-1/investice

 

Znova se ukázalo, jako minulý rok, že malé TJ/SK nemají v tomto jediném finančním programu na podporu spolků v republice doslova žádnou šanci, i když jsou i několik let žadatelé. Velké projekty mají zelenou. Stát (MŠMT), ČUS a potažmo i jednotlivé svazy, z nichž největší finanční podporou disponující FAČR, nejsou schopny splnit slib o navýšení finančních prostředků na záchranu malých TJ/SK i přesto, že vědí o jejich zánicích, ale hlavně o stavu jejich sportovních areálů, které vyrostly na bázi občanské dobrovolnické výstavby v letech komunismu. I přesto, že je vidět za poslední dva roky obrovský postup v navýšení finančních prostředků státu do sportu, za to je třeba poděkovat hlavně paní ministryni Kateřině Valachové, která má správnou vizi, ale účinek se míjí v dnešní skutečnosti. Stát investoval v roce 2016 3,7 miliardy a na rok 2017 připravil dokonce 6 miliard. Bohužel jsou tyto peníze nesystematicky rozdělovány. I když se všichni ohánějí tím, že je rozdělují transparentně, nenaplňuje to ani v nejmenším slova paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, která přednesla na půdě ministerstva či ČUS, že je nutno, aby tyto peníze podpořily hlavně malé TJ/Sk.

 

 

 

Setkání premiéra a ministryně školství s představiteli ČUS

 

 Zveřejněné na stránkách MŠMT

 

Nymburk, 23. 4. 2016 - Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou zúčastnila Valné hromady České unie sportu v Nymburku. Kromě finanční podpory sportu se shodli na tom, že je nutné podporovat modernizaci sportovních zařízení a výstavbu nových sportovišť.    

 

Na setkání čelných představitelů  ČUS a premiéra ministryně Valachová zdůraznila podporu aktivního sportování dětí a mládeže. Připomněla také, že ČUS je úspěšně fungující střešní organizace, která podporuje sport, sportovní svazy i tělovýchovné jednoty a kluby.

 

Důležité ale není jen navýšení financí, ale také jejich směřování, tomu jsme uzpůsobili změny. Poprvé v historii MŠMT posílá finanční prostředky přímo tělovýchovným jednotám a klubům a bude podporovat sportování ve školách a na univerzitách. Kromě navyšování dotací a jejich adresného a efektivnějšího rozdělování považuji za zásadní také posílení institucionálního zajištění sportu v ČR, bez něhož nelze nutnou transformaci systému sportu uskutečnit. Souběžně s novou podobou dotačních programů na rok 2017 začneme připravovat také zcela nový zákon o sportu, který bude snad už definitivně řešit právě ono zmiňované systémové nastavení podpory sportu v ČR, včetně jeho financování v přímé návaznosti na státní rozpočet“, říká ministryně Kateřina Valachová. 

 

Na jednání Valné hromady zaznělo také to, že poprvé v historii ministerstvo školství posílá finanční prostředky přímo tělovýchovným jednotám a klubům a že MŠMT bude podporovat sportování na školách a univerzitách.

 

„Podpora sportu je jasnou prioritou vlády. Po dlouhých letech jsme první vládou, která skutečně navyšuje peníze pro rozvoj sportu. 

 

Ví vůbec někdo tam v Praze, ve vedení ČUS, ve vedení jednotlivých svazů, že existují malé TJ/SK a kolik jim připadne finančních prostředků z programů MŠMT, které oni následně rozdělí spolkům? Uvědomuje si vlastně někdo z těchto lidí, že bez malých TJ/SK to v budoucnu nepůjde? Samozřejmě, že nás všichni odkazují na program VIII. MŠMT, který je jediný spravedlivý, protože peníze jdou napřímo do TJ/SK a nikdo si z nich neutrhne. Ale je to i paradoxně lukrativní program pro svazy, které o to míň rozdělí z programů IV., V a zbytek zůstane někde na hoře. Nyní budeme čekat na  rok 2017 a jsme zvědaví, co se bude dít dále.

 

A nyní nastává otázka, co dále?

 

Investice do těchto oprav se jeví jako zbytečná.

 

Všude je slyšet, že dětí je jak šafránu, ale u nás je to jinak (máme dnes 62 stabilně trénujících dětí) a zbytek 20 dětí se účastní tréninků nepravidelně. Do konce března naše mládež ve věku 0d 6 – 17 let bude trénovat ve sportovním areálu Smilovice, školy na Podlesí a 5. ZŠ v Třinci i za cenu vyšších nákladů (cca 40 tis. Kč), ale budou svou sportovní činnost provozovat v důstojných podmínkách. Město Třinec nám pro letošní rok přidělilo na provoz TJ 60 tis. Kč, a my po zakoupení nové sady dresů pro starší žáky a míčů, tuto částku proinvestujeme do konce dubna.

 

Co nastane v měsíci dubnu, je otázkou

 

  • zasklít tři okna, rozbité vandaly v zimním období

  • již poněkolikáté opravit čtyři díry ve střeše, které se objevily přes zimní období

  • rozhodnout se opravit propadlé, shnilé a zplesnivělé stropy ve dvou mládežnických šatnách pro 65 dětí

  • vyměnit podlahovou krytinu v mládežnických šatnách, která zplesnivěla z důvodu zatečení do šaten a navlhnutí podlahy v zimním období

  • znova zapůjčit vysoušeče a vysušit žákovské šatny (zdi a podlahy)

  • znova zprovoznit již uzavřenou místnost (klubovnu) shnilý strop, vysušit celou místnost a využít ji jako provizorní šatny pro mládež

  • věcí závislých na chodu TJ je více, jako například:  chybějící pitná voda, přívod plynu, zastaralý přívod el. energie, kanalizace, sociální zařízení (záchody a sprchy) a v neposlední řadě oplocení areálu z hlediska ochrany našeho majetku.

 

JE TO SMUTNÉ, KDYŽ VŠICHNI ŘÍKAJÍ ZACHRAŇME MALÉ ODDÍLY A POTAŽMO PENÍZE JSOU,  A TO NEMALÉ, ALE ROZDĚLÍ JE NA MINISTERSTVU NA VELKÉ PROJEKTY, A TY MALÉ, CO SI VŠE VYŘÍDÍ DOSLOVA VE SVÉM VOLNÉM ČASE, ZADARMO, ALE MUSÍ INVESTOVAT  ZE SVÝCH UŽ TAK MALÝCH ROZPOČTŮ NA PROJEKT, STAVEBNÍ POVOLENÍ, VÝBĚROVKY A VŠECHNO DALŠÍ. V NAŠEM PŘÍPADĚ SE ČÁSTKA POHYBUHE NA HRANICI  245 tis. Kč. BOHUŽEL TO VYPADÁ, ŽE TO BUDOU OBĚTOVANÉ PENÍZE BEZ ÚČINKU, A PRO NÁS, CO JSME PRO TO DĚLALI VŠE, TO BUDE TRPKÉ.

 

Náš názor je, že stát, kraje, města a obce, by měli vytvořit společný podpůrný finanční program na podporu malých TJ/SK, které fungují v obcích, včetně těch, které jsou vedeny jako část okraje měst a spadají pod ně. Pokud se toto nevytvoří, nezastaví se zánik malých TJ/SK a vypadne nezbytný mezičlánek ve  výchově mládeže, který se nyní podařilo zkvalitnit, a to i díky podpoře programu MŠMT č. VIII.

 

Více o stavu naší budovy najdete v článku na našich stránkách:

 

http://tjnebory.cz/index.php/upravy-arealu

 

 

 

,,HLAVNÍ BUDOVA POSTAVENÁ V LETECH 1965 JE V HAVARIJNÍM STAVU“

 

                                                                            

 

                                                                     

 

Václav Rufer, předseda TJ Nebory