TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

V pondělí 23.4.2018 se sešla mládež i rodiče ve sportovním areálu TJ Nebory, aby přispěli svým dílem k úklidu obce. Přes dvacet dětí sesbíralo celkem tři plné pytle odpadu, a to jenom kolem sportovního areálu a kolem potoka Něboruvka. Stejně jak loni, byly odměněny malou dobrůtkou. Vedení TJ děkuje všem zúčastněným.