TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

ZCHÁTRALÉ ŠATNY Z ROKU 1965 OBSAHUJÍCÍ VE SVÉM OBLOŽENÍ NEBEZPEČNÁ VLÁKNA AZBESTU MUSÍME ZBOURAT A TO V TERMÍNU OD 26.5. – 6.6.2018.

Zastupitelé města Třinec nám na svém zasedání dne 24.4.2018 odsouhlasili finanční dar na demolici šaten.

Dne 6.2.2018 jsme požádali vedení města Třinec o mimořádnou finanční výpomoc naší TJ k pokrytí nutných nákladů na zajištění chodu. Zastupitelstvo města nám schválilo na svém zasedání dne 24.4.2018 finanční dar v hodnotě 600 tisíc, čímž nám pomohlo v tomto roce vyřešit naši nastalou nelehkou situaci.  Všichni členové TJ si nesmírně váží přiděleného daru, protože níže vyjmenované náklady převyšují dvojnásobně náš celoroční rozpočet a jednota nemá prakticky žádnou možnost dosáhnou na dotační programy vlády. Jak jsme již několikrát psali na našich webových stránkách, od roku 2015 jsme již třikrát žádali MŠMT o poskytnutí dotace na výstavbu nových šaten. Vždy jsme neuspěli. Nyní, kdy jsme byli postaveni do situace, že nám soudní znalec přikázal budovu zavřít, a to jak z důvodu statiky, tak hlavně z důvodu zjištění závadného obložení, je naše situace doslova zoufalá. Město nám přidělení daru pomohlo vyřešit nynější situaci, ale jak dál. Máme stavební povolení a budeme znova již počtvrté usilovat o přidělení dotace na stavbu, snad ji ještě v tomhle roce vyhlásí MŠMT. Máme přislíbenou pomoc vedení města s přípravou velmi náročné žádosti, co však bude, nevíme. O podpoře malých tělovýchovných jednot, které jsou finančně na dně, protože za posledních 25 let na ně stát doslova zanevřel, se předseda TJ osobně snažil jednat na setkání vlády s ministrem školství. Bylo mu sděleno, že vláda ví o tomto problému chátrajících malých sportovních areálů a bude se hledat cesta jak spolkům pomoci. My konstatujeme, že díky finanční podpory měst a obcí by tyto jednoty již nebyly, ale jejich rozpočty nám pomůžou pokrýt provozní náklady, ne postavit nové zázemí. Děkujeme i všem občanům a firmám, kteří nám finančně od 30.7.2017 stále přispívají na veřejnou sbírku, která bude výhradně použita na výstavbu nových šaten. Ke dni 30.5.2018 je na klubovém účtu v rámci sbírky neuvěřitelných 350 900 Kč. Ještě jednou děkujeme.

 

Dar bude finančně proinvestován takto:

 

a) Demolice budovy (včetně likvidace obložení s nebezpečnými azbestovými vlákny), likvidace starých základů a úpravy terénu po pracovní činnosti. Náklady na řádné výběrové řízení malého rozsahu.

 

b) Uhrazení znaleckého posudku.

 

c) Pronájem oplocení pro místo demolice (2 měsíce)

 

d) Pronájem dvou obytných buněk (od 15.3. – 30.11.2018), které budou sloužit jako provizorní šatny pro mládež a sklad.

 

Číselný rozpočet:

 

 

Celkový soupis nákladů

Částka s DPH

a)

 Demolici budovy (včetně likvidace obložení s nebezpečnými azbestovými vlákny), likvidace starých základů

483 307 Kč

 

 a úpravy terénu po pracovní činnosti a

 

 

 náklady na řádné výběrové řízení malého rozsahu

 

b)

 Uhrazení znaleckého posudku

12 100 Kč

c)

Pronájem oplocení (2.měsíce)

15 053 Kč

d)

Pronájem dvou obytných buněk (od 15.3. – 30.11.2018), které budou sloužit jako

89 540 Kč

 

provizorní šatny pro mládež a sklad.

 

   

600 000 Kč

 

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Jsme členy

Spřátelené weby