TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

 

Již třetím rokem investujeme do sportovního areálu finanční prostředky z programu MSK „Podpora sportu v moravskoslezském kraji, tento rok pod názvem SPORT MSK 2021 – TJ/SK“ financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na základě uzavřeného memoranda o spolupráci mezi Českou unií sportu, z.s., jako vyhlašovatelem programu a Moravskoslezským krajem. Tento program je zaměřen výhradně na podporu sportu v Tělovýchovných a Tělocvičných jednotách a Sportovních klubech, tj. spolky, příspěvkové organizace měst a obcí MSK zřízené výhradně nebo majoritně pro SPORT. 

Finanční podpora v roce 2021 činila 62 700 Kč

 

Protože naše členská základna stále roste, a to hlavně v kategorii mládeže, zvyšují se i náklady na pořízení nezbytného sportovního náčiní a vybavení a náklady na provoz. Vedení naší TJ přivítalo tuto možnost podpory MSK a díky úspěšné žádosti naše TJ obdržela nemalé finanční prostředky, které investovala do rozvoje TJ.

Finanční prostředky byly využity na rozvoj celé TJ:

-    42 000 Kč - podpora mládeže oddílu kopané (zakoupení fotbalových branek a míčů)

-       12 000 Kč -  podpora oddílu tenisu (zakoupení nové antuky)

-         9 000 Kč   -  zakoupení stroje na údržbu sportoviště (sběrač trávy)

 

Vedení TJ chce tímto poděkovat za finanční podporu MSK a věří,

že s touto podporou může počítat i v následujících letech.

 

Aktuální domácí zápasy

29.5.2022 v 17:00 hod

Nebory - Nošovice


12.6.2022 v 17:00 hod

Nebory - Metylovice

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Jsme členy

Spřátelené weby