TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

nekategorizováno

Vedení TJ žádá všechny členy o úhradu členských příspěvků v termínu do 30.3.2019

Mládež do 18 let 500 Kč, dospělí 800 Kč.

Členské příspěvky uhraďte:

  • mládež V. Ruferovi nebo trenérům mládeže Jakubovi Sikorovi a Robertu Cankovovi
  • hráči mužů kopaná uhradí členské Petru Janeczkovi
  • členové oddílu tenisu uhradí členské Marcelovi Kuśnierzovi
  • členové oddílu turistiky uhradí členské Jaroslavu Mendrokovi
  • ostatní členové Leškovi Stecovi

Vyzýváme tímto rodiče, aby si ověřili na zdravotních pojišťovnách dětí, zda jim pojišťovny neproplatí členské příspěvky. Pokud ano, bude Vám vystaven doklad, nebo potvrzen formulář pro pojišťovnu.

Blíží se konec roku 2018, a proto bych Vám všem chtěl poděkovat za podporu TJ a popřát Vám příjemné prožití oslavy Nového roku.

Tento rok byl pro nás jako ty minulé. Problémy se zázemím se nám vyhrotily natolik, že jsme museli naší hlavní dřevěnou budovu zbourat a nechat naše žákovská mužstva převlíkat se v provizorních šatnách (nájem dvou obytných buněk). Toto vše bychom nebyli schopni finančně zvládnou bez věnovaného finančního daru 683 tis. Kč od statutárního města Třinec. Děkujeme.

Přes veškeré čtyřleté úsilí se nám stále nedaří uspět v žádostech na MŠMT o získání tolik potřebných finančních prostředků na rekonstrukci šaten.

1. Máme podporu statutárního města Třinec, za co jim všichni děkujeme, která nám však garantuje pouze potřebnou finanční spoluúčast na realizaci projektu, která činí 30 % potřebných nákladů, z kterých naše jednota garantuje pokrýt ze svých prostředků 400 tis. Kč.

2. Na pokrytí naší spoluúčasti se nám ve veřejné sbírce na sbíralo 460 tis. Kč za období jednoho a půl roku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří naší TJ přispěli a garantovat, že veškeré prostředky vynaložíme na zkvalitnění našeho sportovního stánku a výchovu naší mládeže.

3. Naše úsilí nevzdáváme a již počtvrté jsme vyplnili žádost o finanční podporu a budeme čekat, jak dopadneme. Pro případný neúspěch se snažíme hledat i jinou variantu, a to sestavit novou budovu z obytných buněk.

Velmi nás těší, že i přes velké problémy se zázemím, si k nám nachází cestu stále více dětí. V dnešní době máme přihlášeno do řádných soutěží celkem pět žákovských mužstev PP roč. 2012, MP roč. 2011, MP roč. 2010, SP roč.2008 a MŽ roč. 2006. Tyto mužstva podávají velmi dobré výkony a umisťují se na popředních místech svých soutěží. V zimních měsících naše mládež trénuje dvakrát týdně ve sportovištích SOŠ Kanada a hrají zimní halové soutěže, a to Třinecko-Jablunkovsko-Těšínskou zimní ligu mládeže, kterou náš klub organizuje a ZKL, kterou organizuje p. Dlouhý na frýdecké straně. Tyto zimní soutěže jsou pod finanční záštitou OFS F-M. 

Kromě těchto mládežnických členů máme ještě v okolních klubech hráče SŽ, MD a SD, které jsme zapůjčili na sezónu 2018/2019, protože nemáme dostačující počet hráčů ke složení mužstev.

Za VV a trenéry se těšíme na další spolupráci v roce 2019.

 

                                                                                                                   Václav Rufer, předseda TJ Nebory

 

V neděli 9.12.2018 navštívil mikuláš a čert akci -  SVÁTEČNÍ SPORTOVÁNÍ S MIKULÁŠEM 

 

Vedení TJ Nebory a trenéři chtěli poděkovat dětem a rodičům za jejich celoroční podporu klubu a zvolili k tomu Mikulášké období.  Ve sportovní hale na SOU Kanada připravili místo tréninku dětí zábavné odpoledne, spojené se soutěžemi. Padesát čtyři dětí z Nebor, Ropice, Gutů, Kanady, Podlesí a Třince se zápolilo do připravených soutěží házení míčků na cíl, skákání přes lano, koulení míče, slalom z míčem, běžecká obratnost a další.  Soutěže byly doplněny oblíbenou disciplínou skokem na žíněnku, kterou mají děti na tréninku nejraději. 

Číst dál: SVÁTEČNÍ SPORTOVÁNÍ S MIKULÁŠEM

Aktuální domácí zápasy

NOUZOVÝ STAV

NEHRAJEME

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Jsme členy

Spřátelené weby