TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

nekategorizováno

Výkonný výbor TJ Nebory, z.s., svolává všechny své členy na řádnou Valnou hromadu, která se bude konat v

 NEDĚLI 18. LISTOPADU 2018

 od 16 hodin v Restauraci Sojka  

 Program:

 

1.    Zahájení valné hromady

 

2.    Volba pracovního předsednictva (mandátové, návrhové a volební komise) a zapisovatelky

 

3.    Předseda TJ předloží výroční zprávu o činnosti TJ za období 2017 a předpoklad 2018

 

4.    Předseda TJ předloží výsledky hospodaření TJ NEBORY, z.s. za rok 2017 a výhled 2018.

 

5.    Zpráva kontrolní komise za období 2017 a 2018

 

6.    Volba členů výkonného výboru

 

7.    Schválení stanov 8. Volba předsedy TJ zvolenými členy výkonného výboru

 

9.    Představení zvoleného předsedy TJ, který přebírá další vedení VH:

 

10.  Nový předseda představí:

 

       a)  plán a aktivity na následné období – rok 2019 – 2020

 

       b) strategický plán TJ, v případě nepostavení hlavní hospodářské budovy (šaten)

 

11.  Diskuse    

 

12.  Usnesení

 

13.  Závěr

 

 

Výkonný výbor věří ve velkou účast členů a zákonných zástupců mládeže.

 

Členové svou účastí budou mít možnost rozhodovat o budoucnosti TJ na další dvouleté období.

  

Za VV předseda TJ Václav Rufer

V pátek 22.6.2018 uspořádal Bogdan Piwko, člen TJ pro své spolupracovníky elektroúdržby kontidratové a kontijemné tratě Třineckých Železáren turnaj v nohejbalu, který pořádají již několik let. 

Skupinka nadšenců v počtu 12 lidí si to rozdala na antukovém hřišti a sváděla velmi kvalitní boje. V rámci turnaje bylo o účastníky postaráno i po stránce občerstvení ve formě pivního moku a chutného guláše.

 1 dr: Piwko, Czepiec, Kisza

 2 dr: Kupiec, Sikora M., Sagan

 3 dr: Cienciala, Sikora J., Cieslar

Aktuální domácí zápasy

NOUZOVÝ STAV

NEHRAJEME

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Jsme členy

Spřátelené weby