TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

nekategorizováno

  Los podle termínů ZKL 2017       verze: 16.12.16
                 
  oddíl skup. trenér datum zač.   kon. Hrací místo
  2008 2008 Rufer 7.1.17 8.00 - 13.00 Raškovice
  Nebory +Smilovice   Sikora SOBOTA        
  2006 - 2008 Starší přípravka Rufer 8.1.17 8.00 - 13.00 Brušperk
  Nebory "B"     NEDĚLE        
  2009 a mladší 2009 a mladší Molota 22.1.17 8.00 - 15.00 Brušperk
  Nebory "D"   Vronka NEDĚLE        
  Nebory "E"              
  2010 2010 Molota 18.2.17       Smilovice
  Nebory +Smilovice   Vronka SOBOTA       Starosta cup
  2009 a mladší 2009 a mladší Molota 19.2.17 8.00 - 15.00 Brušperk
  Nebory "D"   Vronka NEDĚLE        
  Nebory "E"              
  2008 2008 Rufer 25.2.17 8.00 - 13.00 Smilovice
  Nebory +Smilovice   Sikora SOBOTA        
  2002 - 2005 Starší žáci Štvrtňa 25.2.17 13.30   18.30 Raškovice
        SOBOTA        
  2006 - 2008 Starší přípravka Rufer 4.3.17 13.30 - 18.30 Raškovice
  Nebory "B"     SOBOTA        
  2009 a mladší 2009 a mladší Molota 5.3.17 8.00 - 15.00 Brušperk
  Nebory "D"   Vronka NEDĚLE        
  Nebory "E"              
  2010 2010 Molota 19.3.17       Smilovice
  Nebory +Smilovice   Vronka NEDĚLE       Starosta cup
                 
               PO ODEHRÁNÍ TĚCHTO TURNAJŮ,  BUDOU ODEHRÁNY      
                          JEŠTĚ KONEČNÉ TURNAJE O UMÍSTĚNÍ.        

 

Dne  31.10.2016 se od 18.00 hodin v Restauraci Sojka Nebory uskutečnila po dvou letech řádná valná hromada našeho spolku. Bylo přítomno 75 delegátů z celkového počtu 182 pozvaných delegátů. Tedy nebyla přítomna nadpoloviční většina delegátu. Nicméně dle části IX. bodu 5 stanov TJ: ,,Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

Valnou hromadu oficiálně v 18.30hod. zahájil místopředseda TJLešek Stec.Přivítal pozvané hosty z řad Města Třinec, sponzorů a partnerského klubu Spójnia Zebrzydowice.

Za Město Třinec se VH zúčastnil předseda osadního výboru Nebor a zastupitel Města Třince pan Adolf Bolek, který poděkoval za pozvání a jménem města vyzdvihl práci vedení TJ v oblasti výchovy mládeže, kterou vykonává v nelehkých podmínkách. Přítomným sdělil, že vedení města Třinec podporuje připravovanou rekonstrukci hlavní budovy ve sportovním areálu.

Číst dál: VALNÁ HROMADA TJ Nebory, z.s.  2016

Sportovní klub TJ Nebory doplnil sportovní areál o další sportovní vybavení, a to o dva koše na košíkovou. Věříme, že koše využije jak mládež TJ, protože je tento druh sportu hodně bavil v době zimní přípravy,tak i ostatní sportovci využívající náš areál.

Veškeré investice hradila TJ a poděkování za odpracované brigádnické hodiny patří Jiřímu Pietrovi a Jankovi Osmanczykovi, bez kterých bychom to asi nezvládli.  Na fotografiích je vidět, že děti hrají s chutí a elánem.

a umějí dávat i koše

Číst dál: Ve sportovním areálu si můžete zahrát už i košíkovou.