TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

nekategorizováno

Vedení TJ žádá všechny členy o úhradu členských příspěvků v termínu do 30.3.2019

Mládež do 18 let 500 Kč, dospělí 800 Kč.

Členské příspěvky uhraďte:

  • mládež V. Ruferovi nebo trenérům mládeže Jakubovi Sikorovi a Robertu Cankovovi
  • hráči mužů kopaná uhradí členské Petru Janeczkovi
  • členové oddílu tenisu uhradí členské Marcelovi Kuśnierzovi
  • členové oddílu turistiky uhradí členské Jaroslavu Mendrokovi
  • ostatní členové Leškovi Stecovi

Vyzýváme tímto rodiče, aby si ověřili na zdravotních pojišťovnách dětí, zda jim pojišťovny neproplatí členské příspěvky. Pokud ano, bude Vám vystaven doklad, nebo potvrzen formulář pro pojišťovnu.

Blíží se konec roku 2018, a proto bych Vám všem chtěl poděkovat za podporu TJ a popřát Vám příjemné prožití oslavy Nového roku.

Tento rok byl pro nás jako ty minulé. Problémy se zázemím se nám vyhrotily natolik, že jsme museli naší hlavní dřevěnou budovu zbourat a nechat naše žákovská mužstva převlíkat se v provizorních šatnách (nájem dvou obytných buněk). Toto vše bychom nebyli schopni finančně zvládnou bez věnovaného finančního daru 683 tis. Kč od statutárního města Třinec. Děkujeme.

Přes veškeré čtyřleté úsilí se nám stále nedaří uspět v žádostech na MŠMT o získání tolik potřebných finančních prostředků na rekonstrukci šaten.

1. Máme podporu statutárního města Třinec, za co jim všichni děkujeme, která nám však garantuje pouze potřebnou finanční spoluúčast na realizaci projektu, která činí 30 % potřebných nákladů, z kterých naše jednota garantuje pokrýt ze svých prostředků 400 tis. Kč.

2. Na pokrytí naší spoluúčasti se nám ve veřejné sbírce na sbíralo 460 tis. Kč za období jednoho a půl roku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří naší TJ přispěli a garantovat, že veškeré prostředky vynaložíme na zkvalitnění našeho sportovního stánku a výchovu naší mládeže.

3. Naše úsilí nevzdáváme a již počtvrté jsme vyplnili žádost o finanční podporu a budeme čekat, jak dopadneme. Pro případný neúspěch se snažíme hledat i jinou variantu, a to sestavit novou budovu z obytných buněk.

Velmi nás těší, že i přes velké problémy se zázemím, si k nám nachází cestu stále více dětí. V dnešní době máme přihlášeno do řádných soutěží celkem pět žákovských mužstev PP roč. 2012, MP roč. 2011, MP roč. 2010, SP roč.2008 a MŽ roč. 2006. Tyto mužstva podávají velmi dobré výkony a umisťují se na popředních místech svých soutěží. V zimních měsících naše mládež trénuje dvakrát týdně ve sportovištích SOŠ Kanada a hrají zimní halové soutěže, a to Třinecko-Jablunkovsko-Těšínskou zimní ligu mládeže, kterou náš klub organizuje a ZKL, kterou organizuje p. Dlouhý na frýdecké straně. Tyto zimní soutěže jsou pod finanční záštitou OFS F-M. 

Kromě těchto mládežnických členů máme ještě v okolních klubech hráče SŽ, MD a SD, které jsme zapůjčili na sezónu 2018/2019, protože nemáme dostačující počet hráčů ke složení mužstev.

Za VV a trenéry se těšíme na další spolupráci v roce 2019.

 

                                                                                                                   Václav Rufer, předseda TJ Nebory

 

V neděli 9.12.2018 navštívil mikuláš a čert akci -  SVÁTEČNÍ SPORTOVÁNÍ S MIKULÁŠEM 

 

Vedení TJ Nebory a trenéři chtěli poděkovat dětem a rodičům za jejich celoroční podporu klubu a zvolili k tomu Mikulášké období.  Ve sportovní hale na SOU Kanada připravili místo tréninku dětí zábavné odpoledne, spojené se soutěžemi. Padesát čtyři dětí z Nebor, Ropice, Gutů, Kanady, Podlesí a Třince se zápolilo do připravených soutěží házení míčků na cíl, skákání přes lano, koulení míče, slalom z míčem, běžecká obratnost a další.  Soutěže byly doplněny oblíbenou disciplínou skokem na žíněnku, kterou mají děti na tréninku nejraději. 

Číst dál: SVÁTEČNÍ SPORTOVÁNÍ S MIKULÁŠEM

Výkonný výbor TJ Nebory, z.s., svolává všechny své členy na řádnou Valnou hromadu, která se bude konat v

 NEDĚLI 18. LISTOPADU 2018

 od 16 hodin v Restauraci Sojka  

 Program:

 

1.    Zahájení valné hromady

 

2.    Volba pracovního předsednictva (mandátové, návrhové a volební komise) a zapisovatelky

 

3.    Předseda TJ předloží výroční zprávu o činnosti TJ za období 2017 a předpoklad 2018

 

4.    Předseda TJ předloží výsledky hospodaření TJ NEBORY, z.s. za rok 2017 a výhled 2018.

 

5.    Zpráva kontrolní komise za období 2017 a 2018

 

6.    Volba členů výkonného výboru

 

7.    Schválení stanov 8. Volba předsedy TJ zvolenými členy výkonného výboru

 

9.    Představení zvoleného předsedy TJ, který přebírá další vedení VH:

 

10.  Nový předseda představí:

 

       a)  plán a aktivity na následné období – rok 2019 – 2020

 

       b) strategický plán TJ, v případě nepostavení hlavní hospodářské budovy (šaten)

 

11.  Diskuse    

 

12.  Usnesení

 

13.  Závěr

 

 

Výkonný výbor věří ve velkou účast členů a zákonných zástupců mládeže.

 

Členové svou účastí budou mít možnost rozhodovat o budoucnosti TJ na další dvouleté období.

  

Za VV předseda TJ Václav Rufer