TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

nekategorizováno

Dne  31.10.2016 se od 18.00 hodin v Restauraci Sojka Nebory uskutečnila po dvou letech řádná valná hromada našeho spolku. Bylo přítomno 75 delegátů z celkového počtu 182 pozvaných delegátů. Tedy nebyla přítomna nadpoloviční většina delegátu. Nicméně dle části IX. bodu 5 stanov TJ: ,,Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

Valnou hromadu oficiálně v 18.30hod. zahájil místopředseda TJLešek Stec.Přivítal pozvané hosty z řad Města Třinec, sponzorů a partnerského klubu Spójnia Zebrzydowice.

Za Město Třinec se VH zúčastnil předseda osadního výboru Nebor a zastupitel Města Třince pan Adolf Bolek, který poděkoval za pozvání a jménem města vyzdvihl práci vedení TJ v oblasti výchovy mládeže, kterou vykonává v nelehkých podmínkách. Přítomným sdělil, že vedení města Třinec podporuje připravovanou rekonstrukci hlavní budovy ve sportovním areálu.

Číst dál: VALNÁ HROMADA TJ Nebory, z.s.  2016

Sportovní klub TJ Nebory doplnil sportovní areál o další sportovní vybavení, a to o dva koše na košíkovou. Věříme, že koše využije jak mládež TJ, protože je tento druh sportu hodně bavil v době zimní přípravy,tak i ostatní sportovci využívající náš areál.

Veškeré investice hradila TJ a poděkování za odpracované brigádnické hodiny patří Jiřímu Pietrovi a Jankovi Osmanczykovi, bez kterých bychom to asi nezvládli.  Na fotografiích je vidět, že děti hrají s chutí a elánem.

a umějí dávat i koše

Číst dál: Ve sportovním areálu si můžete zahrát už i košíkovou.

Aktuální domácí zápasy

NOUZOVÝ STAV

NEHRAJEME

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Jsme členy

Spřátelené weby