Jak vedení TJ avizovalo, že bude vyvíjet velký tlak na zpříjemnění a zkulturnění našeho sportovního stánku, tak se i stalo, a to i přes problémy jak s počasím, tak i s velmi krátkým časem na provedení rekonstrukce zděné budovy a okolí hřiště.

Investice, které byly vloženy do částečné rekonstrukce se pohybují něco málo přes 140 000 korun, které naše jednota těžce získává od sponzorů.

Cena by byla daleko větší, ale díky všem členům, kteří přiložili ruku k dílu a ve svém volném čase odpracovali brigádnické hodiny, se snížila, dalo by se říct, na polovinu.

Odpracované brigádnické hodiny podle klubů:

 

-          mužstvo mužů kopané celkem 116 hodin

 

-          mužstvo dorostu kopané celkem 131 hodin, ostatní činitelé a členové TJ celkem 162 hod., oddíl tenisu (nová antuka, nátěry atd. na tenisovém kurtě) 55 hodin

 

Areál se rekonstruoval na několik fází:

 

Nejdůležitější bylo provést rekonstrukci šaten pro mužstvo mužů ve zděné budově.

Nejprve bylo nutno vytrhat podlahu, vynést podlažní suť, vytrhat staré obložení boků a stropu. Následně se provedlo zateplení vnitřku sádrokartonem, vyměnila se elektroinstalace, venkovní okno, položila se nová podlaha. Provedlo se dokončení sprchovací místnosti, včetně dokončení přívodu vody a dořešení odpadu. V konečné fázi se položilo nové lino, šatny se vybavily skřínkami a dalšími potřebnými věcmi. Pro tuto část rekonstrukce se muselo nainstalovat (opravit) staré schodiště (nové rošty, sváry, zcela doplnit zábradlí, dále vyměnit čelní dřevěné obložení pod terasou a dát nové zábradlí na balkón.

V minulém týdnu byla provedena výměna střešní krytiny a došlo k natření celé budovy. Na budově byly položeny nové okapové svody, pro které se zakopalo nové odpadní potrubí.

Druhou nejdůležitější fází bylo vytvořit šatnu pro rozhodčí, taktéž ve zděné budově.

Tuto realizaci jsme provedli v malé místnosti (2,5 – 3 m), která se v minulosti používala jako šatna pro žáčky a potom jako sklad.

V této místnosti se provedla výměna elektroinstalace, osvětlení a ventilace. Došlo k úpravě povrchu stěn a vydláždění podlahy. Pro pozápasovou hygienu se nainstaloval sprchovací kout. Stěny byly obloženy vnitřními palubkami a interiér se vybavil potřebným nábytkem.

 DOŠLO K ÚPRAVĚ VZHLEDU CELÉHO AREÁLU

Vedení si je vědomo, že vzhled celého sportovního areálu je vizitkou pro všechny návštěvníky a hlavně občany obce Nebory, proto investovalo ze svých zdrojů peníze i do této části.

-          Provedlo se vyčištění dětského asfaltového hřiště a vyznačení hřiště, byly natřeny rámy ochranných sítí a vyměnilo se pletivo.

-          Do budoucna bychom z něho chtěli udělat multifunkční hřiště, doplnit koše na košíkovou a házenkářské branky, včetně nátěru pro vyznačení hřišť

-          Došlo k výměně stávajících dřevěných laviček za nové plastové

-          Došlo k vyčištění příjezdové cesty do původní šíře

-          V okolí hřiště a parkoviště došlo k úpravě terénu, zeleně, včetně vysazení nové trávy (v uvedeném  místě předpokládáme do budoucna vytvořit malou odpočinkovou dětskou zónu.)

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zasloužili o tuto částečnou změnu.

Poděkování patří i všem sponzorům, kteří přispěli na podporu Neborského sporu.

Zůstává trn v patě!   CO S HLAVNÍ DŘEVĚNOU ROSPADAJÍCÍ SE BUDOVOU?

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 


 předseda TJ Rufer Václav