Poděkování všem členům i nečlenům TJ Nebory za odvedenou práci na zušlechtění sportovního areálu a vytvoření hodně lepších podmínek jak pro mládež, tak i pro širokou veřejnost. Jsme rádi, že sportovní areál se nám daří postupně dostávat do lepší podoby, přestože je to stále pouze provizorní řešení. Vše se provádí díky brigádnickým hodinám a výpomoci drobných sponzorů a nadšenců.

Co se nám podařilo ve sportovním areálu vylepšit?

 

Z důvodu oslav 50 let TJ Nebory a zlepšení podmínek jsme provedli nejnutnější úpravy.

1.      Vyspravili jsme asfaltové hřiště a namalovali čáry pro sporty (tenis, nohejbal a volejbal).

2.      Dokončili jsme rozšíření stávajícího parkoviště (nyní se kapacita parkoviště pohybuje kolem 35 – 40 aut.

3.      Zpevnili jsme povrch kolem hlavní budovy a vyrobili stojany na 30 kol. Největší radost máme z vymalování šatny pro naše nejmenší hráče žákovského věku a zrekonstruování klubovny a zázemí v hlavní budově. 

4.      Vytvořili jsme novou šatnu pro rozhodčí se sprchovacím koutem a novým nábytkem.

Nejvíce nákladnou akcí za minimálně 60 tisíc korun bude položení nové střechy na zděné budově a její omítnutí. Naše snaha bude směřovat k provedení do oslav 50 let TJ, která se bude konat 3.8.2013.

  

Žákovská šatna po úpravách                                          Šatna rozhodčí nová

  

Hlavní budova  po úpravách.

Další foto ve fotogalerii

     Předseda TJ  Václav Rufer