TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

nekategorizováno

Rozdělení tréninkových jednotek: Sraz vždy 20 minut před tréninkem

 

Tréninky přípravky (děti ročník 2020 – 2017)

Začátek tréninků čtvrtek 26.10.2023

Trenér p. Lipka Jakub tel. 777 565 440

Pondělky a čtvrtky od 16.30 – 18.00 hod.

 

Tréninky MP, SP, MŽ (děti ročník 2016 – 2012)

Začátek tréninků úterý 14.11.2023

Trenér p. Rufer 725 617 281, p. Kisza 728 843 412

úterý 16:00–17:30 (SP + MŽ žáci)

pátek 16:00–17:00 (SP + MŽ žáci)

 

 

Tréninky SŽ (děti ročník 2011 – 2009)

Začátek tréninků úterý 14.11.2023

Trenér p. Sikora 731 231 209

úterý 17:30–19:00 (SŽ)

pátek 17:00–18:00 (SŽ)

 

 

Tréninky DOROST (děti ročník 2005 – 2008-09)

Začátek tréninků pátek  17.11.2023

Trenér Cankov 725 257 264

pátek 18:00–19:30 (DOROST)

Bez této finanční podpory by náš klub nemohl fungovat a rozvíjet se.

Rok 2023 byl z hlediska nárůstu nákladů na provoz TJ veliký, proto jsme rádi, že jsme finanční podporu obdrželi a využili ji na pořízení nezbytného sportovního náčiní a vybavení, úhradu nákladů na provoz sportovního areálu a hlavně na pokrytí mzdových nákladů na trenéry a správce.

Naše TJ v roce 2023 obdržela tyto finanční dotace:

1.      Dotační program NSA - MŮJ KLUB 2023

Finanční podpora v roce 2023 činila 348 768 Kč

2.       Individuální dotace z rozpočtu statutárního města Třinec 

Finanční podpora v roce 2023 činila 200 000 Kč

 

3.     Podpora sportu v Moravskoslezském kraji, tento rok pod názvem SPORT MSK 2023 – TJ/SK

Finanční podpora v roce 2023 činila 83 300 Kč 

 

Celková částka obdržená z dotačních titulů činila v roce 2023 -  632 068 Kč.

Rok 2023 byl pro náš klub výjímečný, naši muži po devíti letech postoupili do krajské soutěže a hrají 1.B, ale hlavně jsme v něm oslavili 60 let od založení TJ, a to se vší parádou.

Vedení TJ chce tímto poděkovat za několikaletou finanční podporu. Moc si ji v době neustálého zdražování ceníme a věříme, že dotační tituly budou vypsány i v roce 2024.

Veškeré obdržené prostředky nám pokryjí zhruba 70 % veškerých výdajů na chod klubu. Tento rok se nám členská základna mládeže rozrostla o celkových 23 dětí ve věku od 4 – 10 let, což nás těší a víme, že má smysl dále se rozvíjet.

Co jsme pokryli z obdržených prostředků: Letošní rok zvládáme na hraně finančních prostředků, museli jsme se rozhodnout jak v roce 2023 rozložíme celkový rozpočet.  Rozhodli jsme se investovat cca 141 tis. Kč na nákup sportovního vybavení pro mládež (dvě sady dresů, míče, tréninkové pomůcky). Znovu jsme ošidili finančně údržbu našich dvou travnatých hřišť, ale i přesto jsme zakoupili novou sekačku, potřebné hnojivo a písek. Celkové náklady tak činily cca 243 200 Kč. Další nemalou položkou rozpočtu jsou mzdové náklady na trenéry a správce. Máme celkem 6 trenérů mládeže a dva správce, a jsme si vědomi, že bychom ještě mněli doplnit jednoho trenéra mládeže. Celková částka na mzdové výdaje činí cca 254 000 Kč.

Další investované finanční prostředky ve výši cca 300 000 Kč (tyto finanční prostředky jsme obdrželi ve formě klubových členských příspěvků a sponzorských darů) jsme využili na pokrytí energie - 65 tis. Kč, údržba budov a okolí - 48,2 tis. Kč, pronájem sportovišť v zimním období - 68,4 tis. Kč, cestovné na utkání - 31,4 tis. Kč, pořádání mezinárodního turnaje mládeže - 14,8 tis. Kč, soustředění mládeže - 21,6 tis. Kč, startovné 6 mládežnických mužstev v zimní halové lize - 23,4 tis. Kč a mnoho dalších finančních položek, bez kterých by sportovní areál nemohl existovat a nabízet plnohodnotné služby nejenom pro své členy, ale pro širokou veřejnost.

 

 Za všechny členy a příznivce naší TJ děkujeme.

Vedení Moravskoslezského kraje ve spolupráci z Českou unií sportu, z.s., již pět let podporuje sportovní činnost vyhlášením programu

 PROGRAM PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2023 – TJ/SK

Program podpora sportu v Moravskoslezském kraji  jefinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na základě uzavřeného memoranda o spolupráci mezi Českou unií sportu, z.s., jako vyhlašovatelem programu, a Moravskoslezským krajem. Tento program je zaměřen výhradně na podporu sportu v Tělovýchovných a Tělocvičných jednotách a Sportovních klubech, tj. spolky, příspěvkové organizace měst a obcí MSK zřízené výhradně nebo majoritně pro SPORT. 

Finanční podpora v roce 2023

činila 83 300 Kč 

Moc si ceníme táto podpory. Z hlediska zachování chodu TJ z důvodu nárůstu nákladů na provoz TJ je neocenitelný. Díky němu můžeme uvolnit ostatní prostředky na výchovu mládeže, nákup sportovního vybavení a v neposlední řadě i na údržbu sportovního areálu. Sportovní areál je využíván stále více novými členy TJ, a to hlavně z řad mládeže. Stal se i oddychově sportovním prostředím pro nespočet uživatelů z obce a širokého okolí.

 

UMÍSTĚNÍ LOGA MSK VE SPORTOVNÍM AREÁLE TJ A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TJ. 

   http://www.tjnebory.cz/

 

Vedení TJ tímto děkuje za finanční podporu MSK a věří,

že s touto podporou může počítat i v následujících letech.

Aktuální domácí zápasy

 28. 10. 2023 14:30 hod

TJ Nebory - Inter. Petrovice

 Aktuální zápasy TJ NEBORY najdete na:

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Významní partneři mládeže

Jsme členy

Spřátelené weby