TJ NEBORY

Oficiální stránky klubu

              

DĚKUJEME

Díky programu MSK „Podpora sportu v moravskoslezském kraji SPORT MSK 2020 – TJ/SK“ financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a to na základě uzavřeného memoranda o spolupráci mezi Českou unií sportu, z.s., jako vyhlašovatelem programu a Moravskoslezským krajem. Tento program byl zaměřen výhradně na podporu sportu v Tělovýchovných a Tělocvičných jednotách a Sportovních klubech, tj. spolky, příspěvkové organizace měst a obcí MSK zřízené výhradně nebo majoritně pro SPORT. 

Vedení naší TJ přivítalo tuto možnost podpory MSK a díky úspěšné žádosti naše TJ obdržela nemalé finanční prostředky, které investovala do rozvoje TJ.

 

Finanční podpora činila 81 200 Kč

Finanční prostředky budou směřovat hlavně na mládež, a to na pronájmy hal a tělocvičen v zimním období, startovné na  zimních ligách mládeže TJT ZLM a KZL (ve kterých jsme hráli s pěti mužstvy), na zimní přípravu mužstva mužů (pronájem umělé trávy) a část bude i na investice do údržby sportovního areálu (údržba fotbalových hřišť, nákup hnojiva)

Vedení TJ chce tímto poděkovat za finanční podporu MSK a věří, že s touto podporou může počítat i v následujících letech.

Aktuální domácí zápasy

NOUZOVÝ STAV

NEHRAJEME

Nabídka pronájmu kurtu

možnost pronajmutí tenisového kurtu pro širokou veřejnost. Obsazenost kurtu a podmínky pronajmutí najdete v kolonce

TENIS

Fotogalerie

Hlavní sponzoři

Jsme členy

Spřátelené weby